USPEŠNA PRIJAVA!

ŽELIŠ POVABITI ŠE PRIJATELJA/PRIJATELJICO, DA SE TI PRIDRUŽI?

V zameno, da razširiš besedo o Online jogi in povabiš prijatelja/co, ti pošljem darilo.

Pošlji ji/mu sporočilo, da bosta skupaj na brezplačnih online dnevih odprtih vrat:     

    Brezplačni posvet